Search

Μπαράζ πληρωμών από φορολογούμενους έως το τέλος του 2018

914

Βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν οι φορολογούμενοι, καθώς μέχρι το τέλος του 2018 θα πρέπει να εξοφλήσουν όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες.

Ο Νοέμβριος είναι ένας από τους πιο δύσκολους μήνες καθώς συμπίπτουν χρονικά ο φόρος εισοδήματος με τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και τη δεύτερη δόση του ΦΠΑ.

Συνταξιούχοι αλλά και λοιποί φορολογούμενοι που εισέπραξαν αναδρομικά, θα πρέπει να τα δηλώσουν μέχρι το τέλος του χρόνου για να αποφύγουν πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ στις 30 Νοεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την αίτηση ανανέωσης του κοινωνικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η δήλωση εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση .

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές στις οποίες υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών αξιών, θα πρέπει να σπεύσουν για μεταβιβάσεις, προκειμένου να γλιτώσουν από τις επιβαρύνσεις που θα φέρει η πρώτη χρονιά.

Τα τέλη κυκλοφορίας αναρτώνται τις επόμενες ημέρες και θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ έως 31/12 θα πρέπει να σπεύσουν και οι ενδιαφερόμενοι για να θέσουν το όχημά τους σε καθεστώς ακινησίας.

Αναλυτικά:

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Η μεταβίβαση ακινήτων μέσω γονικής παροχής ή δωρεάς δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι από την 1η/1/2019 ενεργοποιούνται οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Στις περιοχές στις οποίες θα υπάρξει αύξηση στην τιμή ζώνης, θα αυξηθούν και τα έξοδα μεταβίβασης (συμβολαιογραφικά, έξοδο υποθηκοφυλακείου κ.λπ.), αλλά ενδεχομένως και οι φόροι μεταβίβασης, καθώς δεν καλύπτονται όλα τα ακίνητα από το αφορολόγητο των 150.000 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εντοπίσουν αν στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό τους θα υπάρξει αύξηση στην τιμή ζώνης, προκειμένου να αποσαφηνίσουν αν θα χρειαστεί να σπεύσουν στον συμβολαιογράφο.

Καταχώρηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Διορία έως τις 30 Νοεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας  μίσθωσης για να δηλώσουν  τις  μισθώσεις που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2018 και να  εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ακινήτων και να τις δηλώσουν.

Το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με συντελεστές από 15% έως και 45%. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό θα λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με 22% έως 45%. Το εισόδημα βραχυχρόνιας μίσθωσης εξαιρείται από τον ΦΠΑ.

Φορολογικές δηλώσεις

Στο τέλος του χρόνου εκπνέει η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι συνταξιούχοι για να δηλώσουν τα αναδρομικά που πιστώθηκαν στον λογαριασμό τους πριν από έναν χρόνο. Τα αναδρομικά αυτά μπορεί να εισπράχθηκαν το 2017 αλλά αφορούσαν προηγούμενα έτη (2016 και πριν).

Πρέπει δηλαδή να δηλωθούν και αυτά τα εισοδήματα με τις αντίστοιχες τροποποιητικές δηλώσεις. Οι συνταξιούχοι που θα ανταποκριθούν μέχρι το τέλος του χρόνου θα γλιτώσουν από το πρόστιμο της εκπρόθεσμης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης το οποίο ανέρχεται στα 100 ευρώ.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν τα εισοδήματα μέχρι και τις 31/12/2014 πρέπει να γίνουν χειρόγραφα στις ΔΟΥ.

Αντίθετα, οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν τα έτη 2015 ή 2016 μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Taxis.

Για να προχωρήσει η τροποποιητική δήλωση, θα πρέπει στη σχετική βεβαίωση αποδοχών -η οποία έχει ήδη κατατεθεί στο Taxis- τα εισοδήματα των παρελθόντων ετών να εμφανίζονται σε ξεχωριστή γραμμή.

Αν παρέλθει η προθεσμία της 31/12, τότε η τροποποιητική δήλωση θα γίνει με πρόστιμο, καθώς η απαλλαγή που προκύπτει από το γεγονός ότι τα εισοδήματα δηλώνονται αναδρομικά χωρίς υπαιτιότητα του φορολογούμενου, έχει ημερομηνία λήξεως.

Δήλωση Κληρονόμων

Μέχρι το τέλος του μήνα οι κληρονόμοι θα πρέπει να καταθέσουν χειρόγραφα στην Εφορία τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένου που απεβίωσε το 2018.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ του αποβιώσαντος, πριν από την υποβολή της δήλωσης, με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγύτερων συγγενών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου έχουν παλαιοί και νέοι  δικαιούχοι για ένταξη τους στο Κοινωνικό Οικιακό.

Το ΚΟΤ διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Στην κατηγορία ΚΟΤ Α υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), ήτοι: α) Η συνολική αξία του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ,

β) η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ,

γ) το συνολικό ύψος εισοδήματος, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 1.200 ευρώ (μονοπρόσωπο νοικοκυριό), έως 3.000 ευρώ (για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη). Η έκπτωση είναι 75 ευρώ/μεγαβατώρα και απαλλαγή από χρεώσεις δικτύου και διανομής.

Στο ΚΟΤ Β μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν εισόδημα έως 9.000 ευρώ (για μονοπρόσωπο νοικοκυριό), έως 27.000 ευρώ (για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη), ακίνητη περιουσία έως 120 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό και με ανώτατο όριο τις 180.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται προσαυξήσεις εάν το νοικοκυριό φιλοξενεί άτομα με αναπηρία ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης κατ’ οίκον.

Η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος για το ΚΟΤ Β είναι 45 ευρώ/μεγαβατώρα.

Τέλη κυκλοφορίας

Το υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει ότι δεν θα κάνει καμία αλλαγή φέτος στα τέλη κυκλοφορίας, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να «ανέβουν» τα ειδοποιητήρια στο Taxis. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά.

Η κατάθεση των πινακίδων προκειμένου το όχημα να τεθεί σε καθεστώς ακινησίας γίνεται στη ΔΟΥ, ενώ για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος για όλα τα προηγούμενα έτη. Και φέτος, δεκάδες χιλιάδες θα είναι οι σχετικές αιτήσεις ακινητοποίησης.

Ειδικά μετά τη θέσπιση των «τελών κυκλοφορίας με τον μήνα», χιλιάδες είναι οι οδηγοί που σπεύδουν να «ακινητοποιήσουν» τα οχήματά τους για να γλιτώσουν έξοδα από τέλη κυκλοφορίας και από ασφάλιση.

Χριστιάννα Κούσιου

Print Friendly, PDF & EmailΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *