Search
κοκκινα δάνεια

Στη Βουλή η τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας – Τι προβλέπει

430

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής αναμένεται να συζητηθεί στις 10.00 το πρωί η τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε χθες για την προστασία της πρώτης κατοικίας και η οποία σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, βασίζεται σε συμφωνία με τους θεσμούς και δεν αποτελεί μονομερή ενέργεια.

Τι περιλαμβάνει το πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας

Προστασία σε 160.000-180.000 οφειλέτες με συνολικά χρέη 10-11 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι προσφέρει το νέο πλαίσιο

· Η εμπορική αξία ακινήτου φυσικού προσώπου 130.000 ευρώ

· Η αντικειμενική αξία ακινήτου 250.000 ευρώ.

· Η αντικειμενική αξία των ακινήτων που αποτελούν εγγύηση για επιχειρηματικά δάνεια θα είναι ύψους έως 175.000 ευρώ.

· Το μέγιστο των καταθέσεων του οφειλέτη δεν θα υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

· Το ύψος της οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης.

· Το ποσό των 80.000 ευρώ (από αρχική πρόταση 50.000 ευρώ), θα είναι η αξία των ακινήτων πέραν της α’ κατοικίας για οφειλή δανείου πάνω από 20.000 ευρώ.

· Οικογενειακό εισόδημα 12.500 ευρώ και επιπλέον 8.500 ευρώ για τον ή την σύζυγο και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τρία παιδιά συνολικά 15.000 ευρώ.

· Συνολικό εισόδημα ελάχιστο 12.500 ευρώ και μέγιστο 36.000 ευρώ οικογένεια με τρία παιδιά.

· Η ημερομηνία που θα ληφθεί υπόψη για την επιλογή προστασίας πρώτης κατοικίας θα είναι έως 28 Φεβρουαρίου 2019

· Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2019

· Ο χρόνος έναρξης συμμετοχής στην διαδικασία έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2019.

· Το οριζόμενο επιτόκιο έχει οριστεί euribor 3 μηνών + 2% δηλαδή 1,69% σε παρούσες τιμές.

· Εάν ο δανειολήπτης που έχει ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας δεν πληρώσει 3 συναπτές δόσεις η τράπεζα μπορεί με συνοπτικές διαδικασίες να κατάσχει το ακίνητο που είναι πρώτη κατοικία.

· Η κυβέρνηση σχεδιάζει πλάνο αφερεγγυότητας με αυτοτελείς διατάξεις

· Η διάρκεια της ρύθμισης θα είναι έως 25 έτη και δεν θα μπορεί ο δανειολήπτης να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του.

· Το δημόσιο συμμετέχει με συνεισφορά στις δόσεις μεταξύ άλλων για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αθέτησης.

· Οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τα έσοδα τους έως 150 εκατ έκαστη ή έως 600 εκατ ετησίως συνολικά

· Εάν το δημόσιο δεν καταβάλλει την συμμετοχή του στις δόσεις δεν θα μπορεί να καθυστερήσει άνω των 9 μηνών.

· Θα δημιουργηθεί ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός κυριότητας του οφειλέτη στον οποίο το δημόσιο θα καταβάλλει την αναλογούσα συμμετοχή του στην μηνιαία δόση.

· Οποιαδήποτε μεταβολή στην οικονομική κατάσταση του οφειλέτη επηρεάζει το ποσό συνεισφοράς όχι την δόση.

· Στην αίτηση ο δανειολήπτης πέραν των κλασσικών στοιχείων, ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, ΑΦΜ θα πρέπει να αναφέρονται εισοδήματα, κατάλογος πιστωτών τραπεζών, κατάλογος πλήρης περιουσιακών στοιχείων, φορολογική ενημερότητα κ.α.

· Θα δημιουργηθεί πλατφόρμα όπου θα είναι προσβάσιμη στο κοινό και θα έχει κριτήρια επιλεξιμότητας.

· Από την υποβολή της αίτησης κάθε τράπεζα θα έχει χρονικό διάστημα ένα μήνα για να απαντήσει και εάν κρίνει κάποιο δανειολήπτη μη επιλέξιμο είναι υποχρεωμένη να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης του αιτήματος.

· Καθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλλει την εγκριθείσα συνεισφορά μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του αιτούντα, μόνο εφόσον το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία 9 μηνιαίων δόσεων.

· Από την στιγμή που ένας δανειολήπτης έχει κριθεί επιλέξιμος ώστε να ενταχθεί στον μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας παύουν οι πλειστηριασμοί.

· Περί τα 9,8 με 10 δισ. ευρώ από αρχική εκτίμηση 11 δισ. ευρώ δανείων θα είναι η περίμετρος που θα ενταχθούν στον νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Δικαιολογητικά αίτησης:

· Πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου αυτής,

· Αν ο οφειλέτης ή ο σύζυγός του είναι κύριος ή επικαρπωτής γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο. Ο αιτών μπορεί επίσης να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας.

Ποια δεδομένα θα «τραβάει» αυτόματα η πλατφόρμα

Από την Εφορία:

· Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1),

· Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) του τελευταίου έτους,

· Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9),

· Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,

· Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,

· Κινητά περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία, σκάφη) του αιτούντα, που αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους.

Από τις τράπεζες:

· Στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, όπως το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,

· Στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα του τηρούνται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους,

· Τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα που βρίσκονται στη διάθεση τους.

Χρ. Κούσιου

Print Friendly, PDF & EmailΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *