Search

Το ημερολόγιο των αλλαγών σε συντάξεις και εισφορές

244

Hμερομηνίες- σταθμούς, περιλαμβάνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο (των 104 άρθρων και 170 σελίδων!), το οποίο αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους έως τα μέσα Φεβρουαρίου.

-Αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου του 2019 αυξάνονται οι κύριες συντάξεις για όσους έχουν συμπληρώσει περισσότερα από 33 χρόνια ασφάλισης. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, οι επικουρικές συντάξεις επανέρχονται στα επίπεδα που ήταν το καλοκαίρι του 2016.

– Για τις παλαιές κύριες συντάξεις, που θα επανυπολογιστούν με βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, οι αυξήσεις θα δοθούν σε δόσεις, έως το 2024.Θα προηγηθεί ο συμψηφισμός τους με την προσωπική διαφορά.

Τον Απρίλιο, αναμένεται η εφάπαξ καταβολή των αναδρομικών για τις επικουρικές συντάξεις.

Διατηρείται η πρόβλεψη της ανά τριετία, υποχρεωτικής εκπόνησης αναλογιστικών μελετών από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο την εξέλιξη της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Οι συντάξεις, θα ανακαθορίζονται με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

Διατηρείται ο αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης ελλειμμάτων για τις επικουρικές συντάξεις.

Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στις εισφορές κύριας ασφάλισης των μη μισθωτών. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει, τότε κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη, ενώ με αίτηση του μπορεί να αλλάξει κατηγορία.

Οι νέοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με ασφάλιση έως 5 έτη θα μπορούν να καταβάλλουν 136 ευρώ το μήνα εντασσόμενοι στην υποκατώτατη κατηγορία εισφορών. Από την 1η Ιανουαρίου του 2023, οι εισφορές αυξάνονται κατ΄έτος.

– Έως τον Απρίλιο, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, θα πρέπει να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν για φέτος.

– Από την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει η σταδιακή μείωση των εισφορών για τους μισθωτούς, η οποία θα φθάσει τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε βάθος τετραετίας.

– Εντός του 2020 καταργείται η λεγόμενη «13η Σύνταξη» και ξεκινά η λειτουργία του μηχανισμού στήριξης των συνταξιούχων.

– Επίσης, από την 1η Μαρτίου θα αρχίσει η διαδικασία ενοποίησης του ΕΦΚΑ με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ.

Πλέον δημιουργείται Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για περίπου 4 εκατομμύρια ασφαλισμένους και σχεδόν 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους.

– Από την 1η Ιουλίου, όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες θα υποβάλλουν την ΑΠΔ, ηλεκτρονικά.

– Έως τις 30 Απριλίου, όλα τα ασφαλιστικά δεδομένα μεταβιβάζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΤΛΑΣ, ενώ έως τις 31 Ιουλίου η Ενιαία Αρχή πληρωμών θα αποστείλει στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία αποδοχών όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

– Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 δίδεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στο ΕΤΕΑΕΠ, όλων όσοι εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ.

– Αναδρομικά από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, κατατάσσονται σε τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε 26, 31 και 37 ευρώ.

Η κατάταξη σε μία από τις τρεις κατηγορίες, είναι υποχρεωτική αλλά η επιλογή κατηγορίας, ελεύθερη. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη. Από το 2023 και μετά, το ύψος των εισφορών αυξάνεται κατ΄ έτος.

– Από την ίδια ημερομηνία, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας , οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες κατατάσσονται σε έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με την εισφορά κύριας σύνταξης που έχουν επιλέξει. Ειδική, κατώτατη εισφορά προβλέπεται για τους επαγγελματίες κατά την πρώτη πενταετία δραστηριοποίησης τους.

– Επιπλέον,από την 1η Ιανουαρίου για την καταβολή των εισφορών επικουρικής ασφάλισης, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι, κατατάσσονται σε τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες, με ελεύθερη επιλογή.

Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι:

– Μισθωτοί, οι οποίοι αμείβονται με Δελτίο Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, το λεγόμενο «μπλοκάκι» και δεν θα επιβαρύνονται στο εξής από τις διπλές εισφορές, εφόσον καλύπτουν από την εισφορά του μισθού τους τα 252 ευρώ της νέας κατώτατης εισφοράς σύνταξης και της εισφοράς υγείας.

– Τον περιορισμό στο 30 από 60% της μείωσης της σύνταξης, για τους συνταξιούχους που επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται και τον μηδενισμό του “πέναλτι” για τους αγρότες, αλλά και για όσους απασχολούνται ως μετακλητοί σε φορείς του Δημοσίου εφόσον έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.

– Την μείωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του, σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης. Θα απαιτούνται 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά έναντι 1.500 που ισχύει σήμερα, και 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία έναντι 500 που ισχύει σήμερα. Αντίστοιχα, για συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου θα απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε.

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(έως 30,9.2019)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

0

15

0,77%

15,01

18

0,84%

18,01

21

0,90%

21,01

24

0,96%

24,01

27

1,03%

27,01

30

1,21%

30,01

33

1,42%

33,01

36

1,59%

36,01

40

1,80%

39,01 42 και περισσότερα

2,00%

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(από 1.10.2019)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΌ

ΕΩΣ

0

15

0,77%

15,01

18

0,84%

18,01

21

0,90%

21,01

24

0,96%

24,01

27

1,03%

27,01

30

1,21%

30,01

33

1,98%

33,01

36

2,50%

36,01

40

2,55%

40,01 ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤ ΕΤΟΣ

0,50%

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες

μη μισθωτών

Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ

1η κατηγορία

155

2η κατηγορία

186

3η κατηγορία

236

4η κατηγορία

297

5η κατηγορία

369

6η κατηγορία

500

 

Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης αγροτών σε ευρώ

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Για το 2020

Για το 2021

Για το 2022

1η κατηγορία

87

89

91

2η κατηγορία

104

107

110

3η κατηγορία

132

136

139

4η κατηγορία

166

171

175

5η κατηγορία

207

212

218

6η κατηγορία

280

288

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Αγροτικής Εστίας

1η κατηγορία

2

2η κατηγορία

2

3η κατηγορία

3

4η κατηγορία

3

5η κατηγορία

4

6η κατηγορία

6

 

Ασφάλιση Υγείας

για αγρότες

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1η(υποχρεωτική)

3

29

2η κατηγορία

3

35

3η κατηγορία

3

35

4η κατηγορία

3

35

5η κατηγορία

3

35

6η κατηγορία

3

35

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Επικουρικής

ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/1/2020 έως 31/5/2022)

ποσά εισφορών επικουρικής  σύνταξης σε ευρώ (από 1/6/2022)

1η κατηγορία

42 39

2η κατηγορία

51 47

3η κατηγορία

61 56

Δημήτρης Κωστάκος

Print Friendly, PDF & EmailΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *