12.8 C
Athens
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024

12.8 C
Athens
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024

Υπ. Υγείας: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για 3 μορφές καρκίνου, καρδιοπάθειες και ανεύρυσμα αορτής – Πότε θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

Διαβάστε επίσης

Καθιέρωση προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την έγκαιρη διάγνωση του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής, υποχρεωτικό εμβολιασμό σε περιπτώσεις επιδημιών, προγεννητικό και περιγεννητικό έλεγχο για επιπλέον ασθένειες, αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα για τις βλαπτικές συνέπειες του αλκοόλ σε μαθητές, οδηγούς και εγκύους, προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Πρόληψη, Προστασία και Προαγωγή της Υγείας – Ανάπτυξη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας” τέθηκε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας θεσπίζεται το Εθνικό Σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία το οποίο αποτελεί την επιχειρησιακή στρατηγική στα ζητήματα δημόσιας υγείας και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. είναι 5ετές,

2. είναι δεσμευτικό για τις υπηρεσίες υγείας,

3. περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους,

4. είναι κοστολογημένο με στόχο τη διαφάνεια αλλά και τη σταδιακή αύξηση της δαπάνης για τη δημόσια υγεία στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

5. προβλέπει ενδεχόμενες συμπράξεις μεταξύ φορέων του δημοσίου, εθελοντικών οργανώσεων και άλλων φορέων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

Θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς Πρόληψης με την ονομασία “ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ”, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Περιλαμβάνει δράσεις δημόσιας υγείας στα πεδία της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, που υλοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, παρέχονται δωρεάν από τους οριζόμενους στο πρόγραμμα δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς και υλοποιούνται με σύμπραξη των καθοριζόμενων σε κάθε Εθνικό Πρόγραμμα εποπτευόμενων οργανικών μονάδων και φορέων υπηρεσιών δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής της Υγιεινής Διατροφής και της Σωματικής Άσκησης (ΕΠΠΣΑΥΔ)

Έλεγχος και διαχείριση των παραγόντων κινδύνου, που σχετίζονται με την κακή διατροφή και την έλλειψη της σωματικής άσκησης. Βασικοί άξονες εφαρμογής του παρόντος προγράμματος ως προς την προαγωγή της υγιεινής διατροφής είναι:

α) η υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς

β) η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων και του γενικού πληθυσμού για τα οφέλη της υγιεινούς διατροφής

Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ)

Περιορισμός των παραγόντων κινδύνου από την έκθεση στο αλκοόλ και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, που επιδρούν στην επίπτωση της συγκεκριμένης διαταραχής. Οι βασικοί άξονες εφαρμογής του παρόντος προγράμματος είναι η ακόλουθοι:

α) η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως στα σχολεία για τις βλαπτικές συνέπειες της έκθεσης στο αλκοόλ και της κατάχρησής του,

β) η ενίσχυση των κέντρων απεξάρτησης και η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού με έμφαση στους ανηλίκους, τους οδηγούς και τις εγκύους.

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕΜΒ)

Απευθύνεται σε ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, παιδιά, ανηλίκους και ενηλίκους, μετακινούμενους πληθυσμούς, και πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο και περιλαμβάνει τα προγράμματα εμβολιασμών όλων των ανωτέρω.

Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται δυνάμει απόφασης του Υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου.

Στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης θα ορίζεται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία θα καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού και ρυθμίζεται η διαδικασία του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ:

Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)

Απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό για την πρώιμη ανίχνευση νοσημάτων υψηλού επιπολασμού. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου εμπεριέχονται δράσεις πρόληψης, με πρωταρχική την καθιέρωση προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων των πολιτών για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την έγκαιρη διάγνωση του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής.

Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικού Προγεννητικού και Περιγεννητικού Ελέγχου (ΕΠΠΓΕ)

Απευθύνεται στον πληθυσμό για την προάσπιση της υγείας του κατά την προγεννητική και περιγεννητική περίοδο. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δέσμη των επιστημονικά συνιστώμενων εργαστηριακών ελέγχων κατά την προγεννητική περίοδο καθώς και την επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΕΠΠΕΝ) ώστε η πρώιμη διάγνωση να αφορά στο σύνολο των σπάνιων αλλά σοβαρών νοσημάτων, που επιδέχονται θεραπείας και μπορούν να καταστούν ελεγχόμενα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ:

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΕΠΨΕΑΑΨΠ)

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν στην εργασιακή ένταξη των ατόμων αυτών στοχεύοντας στη μείωση του φορτίου των ψυχικών διαταραχών στους πάσχοντες, τις οικογένειές τους και την κοινότητα γενικά.

Προγράμματα Δημόσιας Υγείας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τα Προγράμματα Δημόσιας Υγείας, που οργανώνονται από τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορούν να εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΔΥ ως προς την τήρηση των αναγκαίων επιστημονικών παραμέτρων και προϋποθέσεων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υποβολή αιτήματος προς ένταξη κάθε επιμέρους Προγράμματος Δημόσιας Υγείας των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Η έγκριση των δράσεων του Προγράμματος Δημόσιας Υγείας των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ως δράσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιείται για την από κοινού παρακολούθηση εφαρμογής αυτών από το Υπουργείο Υγείας, τους οικείους ΟΤΑ και κάθε συναρμόδιο φορέα, για τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Πρωτοβάθμιου ή Δευτεροβάθμιου ΟΤΑ και των λοιπών φορέων δημόσιας υγείας, νπδδ και νπιδ εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, σκοπεύοντας στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη της στοχοθεσίας του Εθνικού Σχεδίου Δημόσιας Υγείας, την κατανομή και την κάλυψη της αναγκαίας δαπάνης μεταξύ τυχόν συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και σε κάθε συναφές προς τα ανωτέρω θέμα.

Νίνα Κομνηνού

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα