13.1 C
Athens
Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

13.1 C
Athens
Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Ξεκινά ο προγραμματισμός των προσλήψεων των συμβασιούχων

Διαβάστε επίσης

Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαρτίου έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να δηλώσουν τους συμβασιούχους που επιθυμούν να προσλάβουν για το 2020.
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου οι συμβασιούχοι που πρόκειται να προσληφθούν φέτος σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τους 40.000 που είχαν προσληφθεί πέρυσι σε όλο το δημόσιο ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία.
Η εγκύκλιος θέτει δύο καταληκτικές ημερομηνίες για την αποστολή των αιτήσεων των δήμων και των περιφερειών καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτική και Δημοσίου Δικαίου. Ειδικότερα στις 17 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για τα αιτήματα για προσωπικό ορισμένου χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), εμπίπτουν στον περιορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων, ο οποίος ανέρχεται στις 1.333 θέσεις. Πρόκειται να προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού που χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως, κτηνίατροι, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες τους.
Σε ότι αφορά τις προσλήψεις που οι αιτήσεις τους πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου η εγκύκλιος αναφέρει ότι για τις κατηγορίες Ορισμένου Χρόνου και Μίσθωσης Έργου στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ίδιους πόρους, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιστολής των δαπανών και προκειμένου ο αριθμός των εγκρίσεων της κατηγορίας αυτής να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, οι Φορείς στο αίτημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν πέρυσι.
Για το “Βοήθεια στο Σπίτι”, με την παρ.2 του αρ.229 του ν.4635/2019 έχει παραταθεί η διάρκεια των συμβάσεων μέχρι 30.9.2020. Επομένως, αιτήματα θα αποσταλούν μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου στο Πρόγραμμα λόγω αποχώρησης.
Το Υπουργείο τονίζει τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων:
– για θέσεις των Δήμων: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
– για θέσεις των Περιφερειών: Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,
– για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών: Απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου,
– για θέσεις των ΝΠΙΔ: Απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εξαιρέσεις
Επιπλέον, στην Εγκύκλιο κωδικοποιείται το σύνολο των εξαιρέσεων από τον προγραμματισμό προσλήψεων, που ανέρχονται σε οκτώ κατηγορίες, για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ ούτε αποστολή αιτημάτων στο Υπουργείο. Πιο συγκεκριμένα
Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
ΣΜΕ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών. Οι συμβάσεις για κατασκηνώσεις και ναυαγοσώστες δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 4 μήνες.
Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.
Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας.
Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.
Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου.
Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.
Τέλος η εγκύκλιος επισημαίνει ότι όλα τα αιτήματα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο υπουργείο Εσωτερικών και στο ΑΣΕΠ, το οποίο όμως πρέπει να λάβει ταχυδρομικός και τα δικαιολογητικά των αιτούντων συμβασιούχων που μετέχουν στους διαγωνισμούς πρόσληψης τους. Επίσης η αυτοδιοίκηση είναι υποχρεωμένη να αναρτά στην «Διαύγεια» κάθε πρόσληψη που κάνει.
Γιώργος Μανουσακάκης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα