back to top
24.8 C
Athens
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

24.8 C
Athens
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΠΝΠ για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες – Τι προβλέπει

Διαβάστε επίσης

Την εφαρμογή έκτακτων μέτρων -με αιχμή του δόρατος την τηλεργασία- προβλέπει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και κυρίως όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από τον κορονοϊό.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εργασίας προωθεί επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για την τηλεργασία, το οποίο -μεταξύ άλλων- προβλέπει την διατήρηση του εργασιακού καθεστώτος που ίσχυε πριν την εφαρμογή της για τον εργαζόμενο και την κάλυψη του κόστους για τον απαιτούμενο εξοπλισμό από τον εργοδότη.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:

– Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας(τηλεργασία).

– Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

– Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το εν λόγω αίτημα, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

– Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η τηλεργασία,ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

– Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζομένου που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζομένου, δεν εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από την ΠΝΠ, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο, ύψους 5.000 ευρώ, για κάθε παράβαση.

Νομοθετικό…λίφτινγκ

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εργασίας προωθεί δέκα μέτρα για την εφαρμογή της τηλεργασίας, τα οποία προβλέπουν ότι:

1. Τηλεργασία είναι η συστηµατική εξ αποστάσεως παροχή της εξαρτηµένης εργασίας του εργαζομένου και µε τη χρήση της τεχνολογίας, στο πλαίσιο σύµβασης εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα µπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

2. Η τηλεργασία συμφωνείται µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου κατά την πρόσληψη ή µε µεταγενέστερη συµφωνία. Κατ’ εξαίρεση για λόγους δηµόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του εργαζοµένου, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργαζοµένου για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειµενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόµενο. Αντίστοιχη υποχρέωση προβλέπεται και για τον εργαζόμενο.

3.Εντός 8 ηµερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον εργαζόµενο,όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας του.

4.Η συµφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης, ούτε την σύµβαση εργασίας του εργαζοµένου, αλλά μεταβάλλει µόνο τον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται η εργασία.

5.Το κόστος των μέσων τηλεργασίας καλύπτει ο εργοδότης, ενώ αυτού του είδος η παροχή εργασίας θα ελέγχεται από ειδική διεύθυνση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

6.Το ωράριο τηλεργασίας καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας

στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

7.Οι τηλεργαζόµενοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους συγκρίσιμους εργαζόμενους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ιδίως σχετικώς µε τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις τυχόν επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση, την κατάρτιση και επαγγελµατική τους εξέλιξη, τη συµµετοχή σε σωµατεία, τη συνδικαλιστική τους δράση και την απρόσκοπτη και εµπιστευτική επικοινωνία τους µε τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους.

8.Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζοµένου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάµερας για τον έλεγχο του τηλεργαζοµένου. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστηµα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νοµοθεσία περί δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόµενου σκοπού.

9.Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της επαγγελµατικής ασφάλειας του τηλεργαζοµένου.

10.Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων πληροφορούνται και γνωµοδοτούν για την εισαγωγή της τηλεργασίας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις περί σωµατείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Δημήτρης Κωστάκος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα