back to top
29.2 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

29.2 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε επίσης

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο word ΕΔΩ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών δημοτικής συνεργασίας, προβολής δημοτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυσης της προβολής των δημοτικών θεμάτων, εννοείται αποκλειστικά του Δήμου Αθηναίων (στο εξής «Δ.Α.»), καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση τις ακόλουθες υπηρεσίες, ενταγμένες σε ενιαία σύμβαση:

· Δημιουργία εκδηλώσεων αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του Δ.Α.

· Επιμέλεια και διοργάνωση, υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση προσωπικοτήτων ή ομάδων, ημεδαπών & αλλοδαπών, στο πλαίσιο προβολής της αντίστοιχης πολιτικής του Δ.Α.*

· Οργάνωση εκδηλώσεων και ξεναγήσεις μαθητών στους χώρους του ρ/σ.*

· Συνεργασία με λοιπούς φορείς του Δ.Α. με στόχο την προβολή του Δήμου και την από κοινού διοργάνωση δημοτικών δράσεων.

· Προώθηση της συνεργασίας του ρ/σ με φορείς αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος.

· Οργάνωση και προώθηση της προβολής, διαμέσου του Δ.Α. και των φορέων του, των νέων δραστηριοτήτων της Επιχείρησης που προβλέπονται στο 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο

· Προώθηση, ανάπτυξη & καλλιέργεια σχέσεων επιστημονικής & πολιτιστικής συνεργασίας με τους λοιπούς φορείς του Δ.Α.

· Οργάνωση και προβολή δωροθεσιών στους δημότες της Αθήνας διαμέσου του ρ/σ.

· Ανάδειξη καθημερινών ζητημάτων/προβλημάτων των δημοτών της Αθήνας από τον ρ/σ.

· Μετάδοση πληροφοριών του Δ.Α. που αφορούν στους δημότες της Αθήνας.

· Συλλογή και επεξεργασία προς μετάδοση ζητημάτων από τα δημοτικά διαμερίσματα.

· Μετάδοση πληροφοριών και θεμάτων που συγκεντρώνει ο ρ/σ και αφορούν στα δημοτικά διαμερίσματα.

· Συντήρηση διαύλου ραδιοφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Δ.Α. και δημοτικών διαμερισμάτων.

(* Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας)

Απαιτούμενα προσόντα:

· Γνώση αγγλικής γλώσσας

· Γνώση χειρισμού Η/Υ

· Γνώση προγραμματισμού εκδηλώσεων (event planning).

· Τίτλος σπουδών από ημεδαπό/αλλοδαπό Α.Ε.Ι. με συνάφεια.

· Αποδεδειγμένες οργανωτικές ικανότητες στα αντικείμενα.

Η διάρκεια της σύμβασης που ίσως συναφθεί, θα είναι 11 μηνών.

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Επιχείρηση ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της παρούσας δεν αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά για την Επιχείρηση, σύμφωνα και με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected]

θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με e-mail, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARS-COV2, από σήμερα, 24/02/2021, μέχρι και την Παρασκευή, 26/02/2021 και ώρα 20:00. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα