back to top
32.2 C
Athens
Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024

32.2 C
Athens
Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 9.84

Διαβάστε επίσης

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο word ΕΔΩ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 9.84

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού της ιστοσελίδας και των social media του ΑΘΗΝΑ 9.84, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση τις ακόλουθες υπηρεσίες, ενταγμένες σε ενιαία σύμβαση:

Α. PORTAL/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

· Γραφιστικές λειτουργίες:

-Μελέτη αναγκών και ανταγωνισμού ώστε να δομηθεί ένα ακόμα πιο μοντέρνο και ελκυστικό προς το χρήστη γραφιστικό περιβάλλον, σε συνέχεια του σημερινού, με τα πρότυπα του 2021 χρησιμοποιώντας minimal-custom γραφιστικό σχεδιασμό όπως ακριβώς απαιτείται για τη ΔΕΡΑ.

-Σχεδιασμός σελίδας ειδήσεων με επίκεντρο τον ίδιο χρήστη για ακόμα ευκολότερη πλοήγηση ανάμεσα στα άρθρα.

-Δημιουργία εξατομικευμένων (custom) στηλών για συνεργασίες και άτομα (personas) σύμφωνα με τα target groups των χρηστών.

-Παρουσίαση του αφηγήματος («story telling») του Αθήνα 9.84, της ομάδας, των ιδεών κτλ.

· Τεχνικές λειτουργίες:

-Συμμόρφωση του portal/ιστοσελίδας σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα της εγχώριας και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR compliance) και με τα πρότυπα πρόσβασης για ΑΜΕΑ WCAG 2.0.

-Μεταγλώττιση περιεχομένου του portal σε 53 γλώσσες.

-Πλήρη ασφάλεια πλοήγησης και κρυπτογράφησης δεδομένων βάση παγκόσμιου πρωτοκόλλου SSL.

-Ενσωμάτωση λειτουργιών επιτάχυνσης για κινητές συσκευές (Accelerated Mobile Pages – AMP) και Facebook Instant articles, για εύκολη πρόσβαση των χρηστών στα άρθρα του σταθμού από τα social media και μέσω google.

-Λειτουργία Breaking news με στόχο την προσέλκυση κοινού.

-Fully responsive σχεδιασμός για όλες τις συσκευές (mobile, tablets, desktops) και infinite scrolling αρθρογραφίας σε συγκεκριμένα σημεία για αύξηση του μέσου χρόνου παραμονής των χρηστών στο portal.

-Δημιουργία πεδίου με comments ανάμεσα στους χρήστες εντός των άρθρων με εξασφάλιση του ελέγχου αυτών από τους συντάκτες των άρθρων.

· Τεχνική υποστήριξη/Day-to-day Support:

-Εκπαίδευση και υποστήριξη σε τακτά χρονικά διαστήματα του προσωπικού της Δ.Ε.Ρ.Α. με στόχο την διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας.

-Σε καθημερινή βάση για να διαφυλάσσεται η σταθερή και ομαλή λειτουργία του portal θα προγραμματίζονται testing στις βασικές λειτουργίες.

-Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί backup όλων των δεδομένων της ιστοσελίδας με ταυτόχρονη διατήρηση αυτού για 30 ημερολογιακές ημέρες.

-Καθημερινά θα υπάρχει έλεγχος για πιθανά Updates των λειτουργιών της ιστοσελίδας.

-Τεχνική υποστήριξη, εργασίες επιδιόρθωσης και άμεσης αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας της δικτυακής πύλης σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας λογισμικού 24/7.

· Φιλοξενία ιστοσελίδας:

– Με υπηρεσία διαχείρισης φιλοξενίας (Managed WordPress hosting) σε υποδομές Google Cloud κατάλληλο για περίπου 500.000 μηνιαίους μοναδικούς επισκέπτες με στατιστικά χρήσης για την απόδοση του server.

-Επιτήρηση για κακόβουλο λογισμικό και πιθανά κενά ασφαλείας, SSL πιστοποιητικά για ασφάλεια και κρυπτογράφηση δεδομένων και εργαλεία για παρακολούθηση της απόδοσης και για καλύτερη διαχείριση της κρυφής μνήμης («cachάρισμα») της ιστοσελίδας.

-Τα ποιοτικά στοιχεία του server θα είναι ταχύτατοι Ultrafast Full SSD servers με built-in redundancy για γρήγορη απόκριση με 100GB χώρο στο δίσκο και 500GB CDN για γρήγορη φόρτωση φωτογραφιών και πολυμέσων. Η φιλοξενία της ιστοσελίδας θα γίνει σε server του αναδόχου ώστε να παρέχεται τεχνική υποστήριξη 24/7.

· Έρευνα:

-Διενέργεια έρευνας βάση και εξέταση των στατιστικών επισκεψιμότητας με στόχο άμεσης αύξησης του traffic της ιστοσελίδας.

· Δημιουργία newsletter-καμπάνιες:

-Δημιουργία newsletter ώστε να δημιουργηθεί μια καθημερινή σχέση αλληλεπίδρασης με τους αναγνώστες τις ιστοσελίδας αλλά και προγραμματισμός εκστρατειών ενημέρωσης, ώστε να υπάρξει άμεση προσέγγιση σε νέους επισκέπτες

Β. SOCIAL MEDIA

-Ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού των social media με στόχο την αύξηση των χρηστών και της ιστοσελίδας, δημιουργώντας ένα παράλληλο πεδίο προσέλκυσης κοινού με σύγχρονα γραφιστικά, στοχευμένη διαφήμιση σε google ads, facebook, Instagram και με ανανέωση του καναλιού της Δ.Ε.Ρ.Α. στο YouTube ώστε να είναι eligible για διαφημίσεις.

-Εκπαίδευση και υποστήριξη σε τακτά χρονικά διαστήματα του προσωπικού της Δ.Ε.Ρ.Α. με στόχο την διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας των social media.

-Καθημερινές αναρτήσεις για οργανικό reach σε όλες τις σελίδες.

-Δημιουργία κατ’ ελάχιστον 30 καμπάνιες και 1500 διαφημίσεις με διαφορετικά objectives κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

-Δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων ώστε το κανάλι του YouTube να περίεχει videos με χαρακτηριστικά eligible για διαφημίσεις.

-Τεχνική υποστήριξη, εργασίες επιδιόρθωσης και άμεσης αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας των λογαριασμών των social media συνεχώς και αδιαλείπτως διαθέσιμα (24/7).

Γ. Digital Marketing:

-Δημιουργία διαφημίσεων σε google ads με banners και λέξεις κλειδιά, σε Facebook και Instagram μέσω posts, stories και videos. Η κοστολόγηση των διαφημίσεων θα εξοφλείται από τη ΔΕΡΑ ανάλογα με τις ανάγκες που θα αξιολογούνται μηνιαίως.

– Μηνιαίο reporting.

Ο ανάδοχος θα παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη (it Consulting) στο προσωπικό για θέματα της ιστοσελίδας-social media και δύναται να παρέχει συμβουλές τεχνικού χαρακτήρα, όπου η Επιχείρηση κρίνει ότι απαιτείται. Επίσης, θα παρέχει την απαραίτητη προστασία και υποστήριξη σε περιπτώσεις network level attacks

Η διάρκεια της σύμβασης που ίσως συναφθεί, θα είναι δώδεκα (12) μηνών.

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Επιχείρηση ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της παρούσας δεν αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά για την Επιχείρηση, σύμφωνα και με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected] θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με e-mail, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARS-COV2, μέχρι και την Παρασκευή, 26/02/2021 και ώρα 20:00. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα