back to top
20.9 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

20.9 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ξεκίνησε ο προγραμματισμός των προσλήψεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το 2022

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας καλούνται να υποβάλλουν τα αιτήματα τους για προσλήψεις για συμβασιούχους, εποχικούς αλλά και για μόνιμο προσωπικό μέχρι τις 16 Ιουλίου. Ο φετινός προγραμματισμός βασίζεται στην νέα νομοθεσία που προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην όλη διαδικασία αλλά και στους διαγωνισμούς για τις προσλήψεις. Για αυτό το λόγο το υπουργείο Εσωτερικών έχει ορίσει ο φετινός προγραμματισμός των προσλήψεων να γίνει σε δύο φάσεις.

Ειδικότερα:

Στην 1η φάση του προγραμματισμού οι Φορείς θα υποβάλλουν αιτήματα προς το εποπτεύον Υπουργείο. Η 1η φάση ορίστηκε ότι θα διαρκέσει από σήμερα 5 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2021.

Το Υπουργείο ζητά να ληφθεί υπόψη « η προσπάθεια που καταβάλλεται για την τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και ιδίως του λόγου 1 αποχώρηση / 1 πρόσληψη για το τακτικό προσωπικό, ενώ όσον αφορά στο εποχικό προσωπικό θα πρέπει να αποφευχθεί αύξηση του αιτούμενου αριθμού σε σχέση με το προσωπικό που εγκρίθηκε κατά το έτος 2021».

Επισημαίνουμε ότι η Εγκύκλιος δίνει ειδικές αναλυτικές οδηγίες για τα αιτήματα προσλήψεων από τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν αίτημα προς το Υπ. Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το Φορέα τους, όσο και για τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα προσλήψεων, ως «εποπτεύων» αυτών Φορέας.

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και τους Συνδέσμους ΟΤΑ, ως «εποπτεύων» αυτών Φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώριση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή Νομικό Πρόσωπο.

Τακτικό προσωπικό

Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εντάσσονται οι αναγκαίες θέσεις τακτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι περιπτώσεων:

α) Οι θέσεις που έχουν συσταθεί για την παροχή υπηρεσιών του «Βοήθεια στο Σπίτι» σε Δήμους που δεν υλοποιούν το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες προηγούμενης Εγκυκλίου.

β) Οι θέσεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών, ανεξαρτήτως αν είχαν ή όχι υποβληθεί σχετικά αιτήματα από τους Φορείς, στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022 – 2025.

γ) Οι θέσεις Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών, οι οποίοι συνδέονται με τους Φορείς με σχέση έμμισθης εντολής. Ειδικά για την κάλυψη θέσης Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας (εφόσον υφίσταται στον οικείο ΟΕΥ), θα πρέπει να υποβληθεί διακριτό αίτημα.

Κατά το σκέλος που αφορά στον καθορισμό αναγκών πρόσληψης από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού προσωπικού ΙΔΑΧ, υπενθυμίζεται ότι οι Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ μπορούν να έχουν κενές θέσεις ΙΔΑΧ μόνο της ειδικότητας των Μουσικών, καθώς και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (αρ.168 ΚΚΔΥ). Επομένως, οι ανάγκες για προσωπικό ΙΔΑΧ θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις.

Αναγκαίες αποφάσεις

Πριν την υποβολή των αιτημάτων από το Δήμο/Περιφέρεια, θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, Αποφάσεων, με ευθύνη του Φορέα που αφορά το αίτημα:

– για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

– για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των Περιφερειών: Απόφαση του οικείου Συμβουλίου,

– για θέσεις των ΝΠΙΔ: Απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των προς πλήρωση θέσεων.

Εποχικό προσωπικό ΟΤΑ

Το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό των ν.4590/2019, 4622/2019 και 4635/2019.

Όπως και στον πολυετή προγραμματισμό και για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη Εγκύκλιο , οι Φορείς Τ.Α δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του ν.4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Ν.Π. και των Επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων), είτε εγκρίνονται με Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.). Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται μεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. Διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κ.λπ. Επομένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συμπεριληφθούν και συμβάσεις μίσθωσης έργου. Τα αιτήματα αυτά θα υποβληθούν μέσω της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 για την οποία θα εκδοθεί άλλη Εγκύκλιος.

Γιώργος Μανουσακάκης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα