back to top
29.2 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

29.2 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε επίσης

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

 Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας (Δ.Ε.Ρ.Α.) έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον τομέα της αγοράς προγραμμάτων μισθοδοσίας για χρήση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση λογιστικό πρόγραμμα μισθοδοσίας και την εκπαίδευση του προσωπικού της Δ.Ε.Ρ.Α. στη χρήση του, με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Η εφαρμογή να έχει εξειδικεύσει όλες τις ανάγκες των Ν.Π.Ι.Δ. με ειδικά εργαλεία και υποσυστήματα που άπτονται των απαιτήσεων των χρηστών και παρέχουν μοναδικά προνόμια απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών που εφαρμόζονται τόσο για την εξαγωγή της μισθοδοσίας όσο και για την ευρύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων (ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ & ΚΥΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΦΕΚ 1447Β-24.04.2019).
 • Αυτόματος υπολογισμός αποδοχών ανά επίδομα. Αυτόματος υπολογισμός προσαυξήσεων – υπερωριών βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου. Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών αποδοχών. Επιπλέον δυνατότητα υπολογισμού αναδρομικών για διάστημα μικρότερο του μήνα.. Αυτόματος υπολογισμός 3μηνων Αποδοχών χωρίς την επέμβαση του χρήστη για αφαίρεση επιδομάτων ή κρατήσεων σύνταξης κύριας και επικουρικής, ακόμα και όταν οι αποδοχές αρχίζουν στα μέσα του μήνα. Δυνατότητα εκκαθάρισης 2 φορές στον ίδιο μήνα. Αυτόματος υπολογισμός Απεργίας & Στάσης Εργασίας. Ολοκληρωμένη διαχείριση Παροχών – Δανείων (δάνειο ΜΤΠΥ, δάνειο ΤΕΑΔΥ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Παρακαταθηκών & Δανείων, Εξαγορά Στρατιωτικής Θητείας, Εξαγορά Χρ. Προϋπηρεσίας κ.λ.π.).
 • Διαχείριση όλων των Υπηρεσιακών και Μισθολογικών μεταβολών των εργαζομένων, Διαχείριση των Μετατάξεων – Μεταθέσεων – Αποσπάσεων, Διαχείριση όλων των τύπων αναρρωτικών Αδειών. Εκτύπωση των αποφάσεων όλων των αναρρωτικών αδειών και των διαβιβαστικών. Διαχείριση των Εκπαιδεύσεων και των Αξιολογήσεων των εργαζομένων και εκτύπωση των Εκθέσεων Αξιολόγησης. Διαχείριση των Αμοιβών – Ποινών. Διαχείριση όλων των τύπων αδειών σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Διαχείριση των Βαθμών των Εργαζομένων και εκτύπωση των Διαπιστωτικών Πράξεων. Διαχείριση όλων των Οργανικών Θέσεων και εκτύπωση όλων των Απογραφικών. Εκτύπωση Ημερομηνιών Αλλαγής Μ.Κ.
 • Αυτόματη ενημέρωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και του Μισθολογίου Δημοσίου.
 • Αυτόματος υπολογισμός των μεταβολών που προκύπτουν σε περίπτωση σύναψης νέας σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου με το ίδιο φυσικό πρόσωπο όπως στο παρελθόν ή λόγω τροποποίησης στοιχείων εργαζομένου (προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π.). Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περισσότερων συμβάσεων του ίδιου προσώπου σε μία μόνο κοινή καρτέλα, με παράλληλη διατήρηση ιστορικότητας του κάθε διαστήματος απασχόλησης, όποια και αν είναι η φύση αυτής.
 • Ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης του χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλείψεων, λανθασμένων επιλογών (μέσω προειδοποιητικών ή απαγορευτικών μηνυμάτων). Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας όλων των δεδομένων ανά μισθοδοτική περίοδο. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης ιστορικότητας μεταβολών στην καρτέλα του εργαζομένου με δυνατότητα επιλογής του διαστήματος ισχύος με παράλληλη εκτυπωτική απεικόνιση όλων των επιλεγμένων στοιχείων.
 • Ο υπολογισμός μισθοδοσίας μεμονωμένα, μαζικά ή και ξεχωριστά ανά υποκατάστημα ή τμήμα απασχόλησης με μία μόνο κίνηση να εξασφαλίζουν την ταχύτερη διαδικασία υπολογισμού της αγοράς. Η αυτόματη προβολή όλων των λοιπών επιλεγμένων εκτυπώσεων σε χρόνο ελάχιστο να παρέχουν αμεσότητα σε όλες τις παρεπόμενες ενέργειες μετά από την ολοκλήρωση των υπολογισμών.
 • Η εφαρμογή να έχει εξειδικεύσει όλες τις ανάγκες των Ν.Π.Ι.Δ. της Γενικής Κυβέρνησης με ειδικά εργαλεία και υποσυστήματα που άπτονται των απαιτήσεων των χρηστών και παρέχουν μοναδικά προνόμια απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών που εφαρμόζονται τόσο για την εξαγωγή της μισθοδοσίας όσο και για την ευρύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.
 • Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις αλλαγές της σχετικής νομοθεσίας. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες υποβολών προς ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ). Σύνδεση με κάθε Επικουρικό Ταμείο & Λοιπό Ταμείο. Αυτόματη πληρωμή σε όλες τις Τράπεζες. Αυτόματη ενημέρωση όλων των εμπορολογιστικών εφαρμογών με αρχεία Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Ειδική γραμμή υποστήριξης. Υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη όχι μόνο σε θέματα χρήσης αλλά και σε οποιοδήποτε εργατικό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό ερώτημα.
 • Σύγχρονη διαδικασία εκπαίδευσης με απεριόριστες επιλογές (τηλεφωνική, remote desktop, στο χώρο του πελάτη, ηχογραφημένες παρουσιάσεις, ηχογραφημένες διαδικασίες ανά ενότητα), ηλεκτρονικός κόμβος επικοινωνίας. Άμεση ανταπόκριση σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας με αναβαθμίσεις των εφαρμογών μέσω internet. Πλήρης Εργατική και Φορολογική υποστήριξη.
 • Ολοκληρωμένο υποσύστημα της ωρομέτρησης, να παρέχει την δυνατότητα καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας του παρουσιολογίου των εργαζομένων, με παράλληλη δυνατότητα παραμετροποίησης των ωραρίων εργασίας με βάση τους κανόνες που εφαρμόζει η επιχείρηση, ενώ συγχρόνως διαχειρίζεται πλήρως όλα τα υποσυστήματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ωρομέτρηση των εργαζομένων όπως άδειες, ασθένειες, αργίες, νυχτερινά, υπερωρίες.
 • Παρακολούθηση των άρθρων Γ.Λ. & Α.Λ. και σύνδεση με οποιαδήποτε εμπορολογιστική εφαρμογή. Επιπλέον δυνατότητες κατάρτισης σεναρίων προϋπολογισμών καθώς και προβλέψεων αποζημίωσης απόλυσης, συνταξιοδότησης και αδείας.
 • Απεριόριστες επιλογές τυποποιημένων εκτυπώσεων από την πιο απλή μορφή (π.χ. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Μεταβολές Μισθών, Ληξιάριο Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, Βεβαίωση Αδείας Άνευ Αποδοχών) μέχρι την πλέον αναγκαία από Δημόσιο Οργανισμό (π.χ. Ασφαλιστική Ενημερότητα, Έντυπο Πρακτικής Άσκησης, Βιβλίο Αδειών, Έντυπα ΟΑΕΔ – Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ & Λοιπών Ταμείων, ΔΟΥ κ.λ.π.). Επιπλέον δυνατότητα σχεδίασης εκτυπωτικών που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις της επιχείρησης.
 • Αυτόματη εξαγωγή των στοιχείων για ενημέρωση και αποστολή των υπολογισθέντων αρχείων στην Ε.Α.Π.
 • Καταχώρηση και παρακολούθηση συμβάσεων έργου και ενημέρωση τόσο στην Ε.Α.Π. όσο και στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, κλπ.
 • Αυτόματος υπολογισμός πρόβλεψης αποζημίωσης του προσωπικού στο τέλος κάθε χρήσης.
 • Αυτόματος υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης, μη ληφθείσας άδειας του προσωπικού κλπ ανά πάσα στιγμή.
 • Αυτόματη αποστολή στοιχείων μισθοδοσίας για ΑΠΔ & ΑΚΑ-ΑΚΕ σε μηνιαία βάση.
 • Εξαγωγή αρχείου για αποστολή παρακρατούμενων φόρων σε μηνιαία βάση.
 • Εξαγωγή αρχείου βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων σε ετήσια βάση
 • Εξαγωγή αρχείου υπολογισμού πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σε ετήσια βάση
 • Δυνατότητα για 2 χρήστες ταυτόχρονα.
 • Διαχείριση για έως 150 άτομα προσωπικού (για συμβάσεις εργασίας και έργου).
 • Διαχείριση για συμβάσεις έργου, ελεύθερους επαγγελματίες, αιρετούς, μαθητείες, πρακτική άσκηση, κλπ .
 • Υπηρεσίες Παραμετροποίησης.
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (τουλάχιστον 60 ώρες).
 • Παράλληλες διαδικασίες υπολογισμού μισθοδοσίας για 2 μήνες του νέου προγράμματος με το ήδη υπάρχον πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Δ.Ε.Ρ.Α. ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Η Δ.Ε.Ρ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, να μεταβάλει μερικά ή ολικά τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, να μειώσει ή να αυξήσει τα παραδοτέα αυτής και να προβεί σε κάθε άλλη μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected] θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με e-mail, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARS-COV2, μέχρι και την Παρασκευή 05/11/2021, ώρα 16:00. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα).

 

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα