back to top
20.9 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

20.9 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

“ΕΛΠΙΣ”: Πως και πόσο θα αποζημιωθείτε αν η κακοκαιρία σας… ”άλλαξε τα φώτα”

Διαβάστε επίσης

Την δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης για τις διακοπές ηλεκτροδότησης κατά την διάκεια της κακοκαιρίας και την πρόκληση βλαβών σε ηλεκτρικές συσκευές, έχουν οι πολίτες, σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ.

Ωστόσο, η διαδικασία και τα ποσά που μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, διαφέρουν κατά περίπτωση, ενώ θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων και των προσφυγών τους.

Αναλυτικότερα:

O νόμος που διέπει τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ, δηλ. του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι ο Ν. 4001/2011. Με βάση το νόμο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση, υπό οικονομικούς όρους του ΕΔΔΗΕ ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και η μακροπρόθεσμη ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα σχεδίασης, ανάπτυξης, ενίσχυσης, συντήρησης και καθημερινής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού για την άρτια και αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου. Μεριμνά επίσης ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και να διατίθενται όλοι οι αναγκαίοι πόροι για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους χρήστες των συστημάτων και του δικτύου.

Παράλληλα ισχύει και εφαρμόζεται ο Κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) (Αριθμ. απόφ. ΡΑΕ 395/2016- ΦΕΚ Β΄ 78/20.01.2017), όπου προβλέπεται η υποχρέωση πρόσβασης στο δίκτυο για τους χρήστες-καταναλωτές.

1.Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για τις συσκευές στις οποίες προκλήθηκε βλάβη λόγω των διακοπών ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ.

Μέσω της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία θα μπορέσουν να αποζημιωθούν οι καταναλωτές που «έχασαν» ηλεκτρικές συσκευές του νοικοκυριού τους από τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος που έφερε η κακοκαιρία ΕΛΠΙΣ.

Για βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές , που θεωρείται ότι οφείλονται σε προβλήματα του δικτύου, που ο ΔΕΔΔΗΕ όφειλε να έχει αντιμετωπίσει οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εντός το πολύ τεσσάρων εργάσιμων ημερών από το συμβάν, να υποβάλλουν αίτηση αποζημίωσης στο τοπικό γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό.

Επιπλέον :

• εφόσον διαπιστωθεί ευθύνη υπαλλήλων ή υπηρεσιών από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους, αποζημιώνουν με χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου κρίνεται κατά περίπτωση και αναλόγως της ζημίας.

• ειδικότερα, εφόσον η βλάβη των συσκευών οφείλεται σε τυχαία βλάβη του ουδετέρου αγωγού του δικτύου χαμηλής τάσης σας χορηγούμε, αναλόγως της ζημίας σας, χρηματικό ποσό έως 300 € ή έως 400 € για μονοφασική ή τριφασική παροχή αντίστοιχα.

Για την καταβολή της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού θα πρέπει:

• να υποβληθεί έγκαιρα η αίτηση αποζημίωσης.

• να τεθούν στη διάθεσή της ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον ζητηθεί, οι συσκευές ή ο εξοπλισμός που έχει υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους.

• να τεθούν στη διάθεσή της ΔΕΔΔΗΕ , όταν ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).

• να υπογραφεί Υπεύθυνη Δήλωσης αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που σας χορηγούμε

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί των αιτήσεων αποζημίωσης εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς των ενδιαφερομένων για την υποβολή στοιχείων που ζητούνται.

• σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής, καταβάλλει χρηματικό ποσό, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

Αν οι πολυήμερες διακοπές ρεύματος οφείλονταν σε υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχει ευθύνη από αδικοπραξία, με βάση το άρθρ. 914 του Αστικού Κώδικα, οπότε μπορεί να αποζημιωθεί η ηθική βλάβη των χρηστών του δικτύου. Στην περίπτωση δε που από τις διακοπές της ηλεκτροδότησης υπήρξε κίνδυνος για την υγεία των ενοίκων, το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης αυξάνεται.

Ωστόσο, τα χαμηλά ποσά που, κατά τεκμήριο, επιδικάζουν τα ελληνικά δικαστήρια, στην περίπτωση που η διαφορά οδηγηθεί σε αυτά, δυστυχώς δεν οδηγούν στην πλήρη αποκατάσταση της ηθικής βλάβης των παθόντων.

Δημήτρης Κωστάκος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα