18.8 C
Athens
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

18.8 C
Athens
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας (Δ.Ε.Ρ.Α.) έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών πληροφορικής για τα συστήματα πληροφορικής της ΔΕΡΑ, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] είτε με σφραγισμένο φάκελο που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα παρείχε προς τη ΔΕΡΑ τις σχετικές υπηρεσίες του, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή:

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας, θα πρέπει:

• να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συναφείς με το αντικείμενο της προμήθειας αρμοδιότητες.

• να έχει αναγνωρισμένο από το κράτος τίτλο πληροφορικής εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) • να έχει πολύ καλή γνώση (με πιστοποίηση) της πλατφόρμας Microsoft 365

• να έχει πολύ καλή γνώση (με πιστοποίηση) της αγγλικής γλώσσας

• σε ότι αφορά στο hardware, να έχει πολύ καλή γνώση στην επισκευή και στην αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού

• σε ότι αφορά στο software, να έχει πολύ καλή γνώση στην εγκατάσταση και στην παραμετροποίηση εφαρμογών

• να έχει πολύ καλή γνώση στη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση των δικτύων υπολογιστών (λ.χ. servers, VMs, clients, switches, firewalls, routers, access points), καθώς και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται ή απαιτούνται

• να έχει πολύ καλή γνώση στη διαχείριση Microsoft Server Technologies Windows: Εγκατάσταση και διαμόρφωση. (WSUS, Print Services, IIS, DNS, DHCP, LDAP, Active Directory “Building Domain, AD Tools, OUs, GPOs, AD Groups”, NTFS Folder Permissions, SQL) SMTP, IMAP, POP3, Exchange On-Premises, Office365, Outlook WAN Technologies, VPN, VLANs, OSI, TCP / IP, Common Ports & Protocols, IP address, Subnetting, NAT, CLI, Protocols, Static, Dynamic Routing, Network Convergence, Wireless Networking, Firewalls, IPSec VPN Α

• να έχει γνώσεις στη χρήση και εφαρμογή κανόνων-πρωτοκόλλων ασφαλείας και του GDPR • να έχει πολύ καλή γνώση στην τροποποίηση-επεξεργασία βάσεων δεδομένων (SQL -hardware server Database migration)

• να έχει πολύ καλή γνώση στην αποθήκευση δεδομένων σε cloud περιβάλλον, και γενικότερα, στη διαχείριση και τη μεθοδολογία δόμησης των βάσεων δεδομένων και εφαρμογών, τόσο on promise, όσο και σε cloud περιβάλλοντα

• να έχει πολύ καλή γνώση στο περιβάλλον και τη διαχείριση του Microsoft Azure – Share point on line

• να έχει γνώσεις στη διαχείριση website και live streaming

• να έχει ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων (ενδεικτικά, σε υλικό και δίκτυο)

• να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, με την απαιτούμενη υπευθυνότητα, στις συνθήκες αδιάλειπτης λειτουργίας της Επιχείρησης (24Χ7Χ365)

• να έχει πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Αρμοδιότητες-υποχρεώσεις αναδόχου:

• Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση hardware [Η/Υ, εγκαταστάσεων λειτουργικού συστήματος, περιφερειακών μηχανημάτων (λ.χ. εκτυπωτών, σαρωτών, πολυμηχανημάτων κ.λπ.)

• Ορθή λειτουργία των υπολογιστών, των εκτυπωτών και του λοιπού εξοπλισμού στους χώρους εργασίας της ΔΕΡΑ

• Έλεγχος πολιτικής ασφάλειας των δεδομένων της εταιρείας

• Διαχείριση και συντήρηση servers Windows (2003, 2012R2, 2016, 2019)

• Διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων (SQL -hardware server Database migration) • Διαχείριση και παρακολούθηση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

• Διαχείριση firewall, πλατφόρμας Microsoft 365 και κάθε λειτουργικού προγράμματος και προγράμματος εφαρμογών που περιλαμβάνεται στα συστήματα της ΔΕΡΑ

• Παρακολούθηση λειτουργιών και επιδόσεων δικτύου / συστημάτων

• Υποστήριξη χρηστών

• Υποστήριξη για συστήματα λογισμικού και εφαρμογές στους χρήστες

• Συντήρηση του δικτυακού & του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της ΔΕΡΑ

• Συντήρηση και επέκταση ασύρματων δικτύων Διάρκεια: 1/7/2023-31/12/2023

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων μπορεί να γίνει μέσω email στη διεύθυνση: [email protected] ή εναλλακτικά μέσω σφραγισμένου φακέλου που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι οι προσφορές να κατατίθενται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ήτοι από σήμερα, 26/06/2023, μέχρι και την Τετάρτη 28/06/2022 και ώρα 12:00.

Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα