18.5 C
Athens
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

18.5 C
Athens
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών συντονισμού, επικοινωνίας και διάδοσης εκδηλώσεων και δράσεων της ΔΕΡΑ για δύο μήνες

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας (Δ.Ε.Ρ.Α.) έρευνας αγοράς, προ-κειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού για την προμήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών συντονισμού, επικοινωνίας και διάδοσης εκδηλώσεων και δράσεων της ΔΕΡΑ για δύο μήνες, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] είτε με σφραγισμένο φάκελο που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα παρείχε προς τη ΔΕΡΑ τις σχετικές υπηρεσίες του, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή:

· Παροχή συμβουλών για τον συντονισμό, την επικοινωνία και τη διάδοση εκδηλώσεων και δράσεων της ΔΕΡΑ.

· Συμμετοχή και σχεδιασμός εκδηλώσεων, διαδικτυακών ή με φυσική παρουσία συμμετεχόντων.

· Συμμετοχή και διαχείριση της προώθησης πριν από την εκδήλωση, της διαχείρισης της ημέρας και των δραστηριοτήτων παρακολούθησης μετά την εκδήλωση, της διαχείρισης της ημέρας και των δραστηριοτήτων παρακολούθησης μετά την εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ερευνών και άλλης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

· Προγραμματισμός τακτικών δραστηριοτήτων και διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ερευνών και επισκόπησης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

· Παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων, κρίσεων και έκτακτων γεγονότων κατά τη διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων προώθησης της ΔΕΡΑ.

· Δημιουργία περιεχομένου για διάφορα κανάλια διανομής, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων μέσω email και παρακολούθησης και διαχείρισης εγγραφών και αναφορών.

· Ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκδηλώσεων, αρχίζοντας από την επωνυμία, τον σχεδιασμό ατζέντας, τη δημιουργία περιεχομένου και την επιλογή χώρου και φτάνοντας έως την εκτέλεση εκδηλώσεων.

· Συνδρομή στην παρακολούθηση του κόστους του προϋπολογισμού καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων των εκδηλώσεων και κοινοποίηση των αλλαγών εμβέλειας που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό κάθε σχετικού έργου.

· Διαχείριση ενεργειών επικοινωνίας μετά από εκδηλώσεις (ευχαριστήριες επιστολές, εσωτερική επικοινωνία των εκάστοτε αποτελεσμάτων).

· Επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς (τμήματα δημοσίων σχέσεων Δήμου και δημοτικών νομικών προσώπων) για τη συμμετοχή του εκάστοτε Προέδρου της Δ.Ε.Ρ.Α. σε εκδηλώσεις και δράσεις.

· Συνδρομή στην υλοποίηση προτάσεων για ενέργειες επικοινωνίας και προβολής του σταθμού και των εκδηλώσεων που αναλαμβάνει.

· Επικοινωνία και αμφίδρομη ενημέρωση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες, δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων), τόσο για τη μετάδοση των δραστηριοτήτων των φορέων από τον ραδιοφωνικό σταθμό, την ιστοσελίδα και τις σελίδες στα social media της Δ.Ε.Ρ.Α., όσο και για την ενσωμάτωση, στην επικοινωνιακή πολιτική των φορέων, των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Ρ.Α.

· Συλλογή, επεξεργασία, έλεγχος και ετοιμασία του υλικού επικοινωνίας σε social media (προωθητικές ενέργειες, οργάνωση, φωτογραφίες, λεκτικό, επικοινωνία με social media manager για αναρτήσεις)

· Συνεργασία με το Τμήμα Προβολής και Εμπορικής Πολιτικής της Δ.Ε.Ρ.Α. για ψηφιακές πρωτοβουλίες.

· Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με εταιρείες γραφιστικής και εικαστικής δημιουργίας, εκτυπώσεων και ελεύθερους επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, για την εξασφάλιση έντυπου προωθητικού υλικού υψηλής ποιότητας, έγκαιρα και εντός του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Ρ.Α.

· Επιπρόσθετα, σε σχέση με το προηγούμενο αίτημα ανάγκης, η συνεργασία με τον/την πάροχο των φωτογραφιών/βίντεο των εκδηλώσεων για τη βέλτιστη τοποθέτησή τους στα μέσα προβολής της ΔΕΡΑ (ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

· Καθημερινή παρουσία του/της αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΡΑ, κυμαινόμενη, μέχρι την ολοκλήρωση της εκάστοτε δράσης.

· Συντονισμός των ενεργειών του/της αναδόχου με λοιπούς εμπλεκόμενους (εταιρεία ιστοσελίδας, γραφίστας, πάροχος φωτογραφιών και βίντεο κλπ).

Ειδικά οι υπηρεσίες του παρόντος αιτήματος που σχετίζονται με τη διάδοση της εκδήλωσης προβολής ταινιών με θέμα το ραδιόφωνο, σε συνεργασία με την «Ταινιοθήκη», προγραμματισμένες για τα μέσα Ιουλίου 2023, θα πρέπει να παραδοθούν άμεσα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάθεση της υπηρεσίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

· Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

· Γνώση χειρισμού Η/Υ τουλάχιστον στα εξής προγράμματα: WINDOWS, WORD, EXCEL, OUTLOOK, ACCESS, POWER POINT

· Γνώσεις προγραμματισμού εκδηλώσεων (event planning)

Τίτλος σπουδών επιπέδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή με την επικοινωνία και τα ΜΜΕ ή την πολιτική επιστήμη ή το marketing θα προτιμηθεί.

Διάρκεια σύμβασης: δύο (2) μήνες από την ανάθεση.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων μπορεί να γίνει μέσω email στη διεύθυνση: [email protected] ή εναλλακτικά μέσω σφραγισμένου φακέλου που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι οι προσφορές να κατατίθενται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ήτοι από σήμερα, Δευτέρα 10/07/2023, μέχρι και την Τετάρτη 12/07/2023 και ώρα 12:00

Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα