back to top
22.8 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

22.8 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Αντίστροφη μέτρηση για το «πρώτο κουδούνι» της νέας σχολικής χρονιάς

Διαβάστε επίσης

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα καθώς σε μία εβδομάδα χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Μετά τον αγιασμό θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, για το άνοιγμα των σχολείων και το νέο διδακτικό έτος, ισχύουν τα εξής:

– Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
– Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους.
– Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.
– Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.
– Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.
– Η 11η Σεπτεμβρίου 2023 πέφτει Δευτέρα, οπότε τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά τότε, ενώ ενημερωτική εγκύκλιο για τη λειτουργία των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2023-2024 απέστειλε στα σχολεία ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ Ιωάννης Κατσαρός. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και τους σχετικούς νόμους και αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων τη νέα σχολική χρονιά.

Εγγραφές

Οι εγγραφές των μαθητών στα Γυμνάσια και στα ΓΕ.Λ και η εντάξή τους σε τάξεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 22 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 68027/ΓΔ4/16-06-2023 Υ.Α. (Β΄ 4037). Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε λειτουργούντα τμήματα: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο διάστημα της δεύτερης φάσης των ηλεκτρονικών εγγραφών (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως πέντε (05) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο. Οι ανήλικοι/ες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005). Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησής τους, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, αν προσκομίσουν θεωρημένα και επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αντίστοιχη τάξη που καθορίζεται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του/της μαθητή/τριας [(άρθρο 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) όπως ισχύει].

Μετεγγραφές

Μετεγγραφή μαθητή/τριας από Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο ή από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται αν υπάρχει αποχρών λόγος, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), είτε μετά από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης, είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Έναρξη σχολικού έτους

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Μετά τον αγιασμό θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές. Για τα ωρολόγια προγράμματα, τον αριθμό μαθητών ανά τάξη, τη διδασκαλία των μαθημάτων και των ξένων γλωσσών, τις αργίες, την ύλη και την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν οι αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων τα τελευταία χρόνια, όπως και τις απουσίες.

Η φοίτηση μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων, Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 130.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς – κηδεμόνες και τους μαθητές/τριες για θέματα που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου όπως:  τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας σχολικής μονάδας, την αξιολόγηση των μαθητών/τριών, τις απουσίες, τα παιδαγωγικά μέτρα, τις ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα, τη δυνατότητα των μαθητών/τριών που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» [(άρθρο 26 της 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄2005), όπως ισχύει), και άρθρο 173 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)], τις εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών [αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α. (Β΄ 456)], τη διεξαγωγή των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου [4094/Γ2/23-09-1986 Υ.Α. (Β΄ 619)].

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων καθορίζεται με το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 33, 34, και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111). Κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκαν: α) η υπο στοιχεία 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. με θέμα: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β΄ 4189) και β) η υπό στοιχεία 141456/ΓΔ4/15-11-2022 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β΄ 5954).

Ισίδωρος Ρούσσος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα