back to top
30.4 C
Athens
Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

30.4 C
Athens
Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

«Πράσινο φως» για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους

Διαβάστε επίσης

Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού το οποίο απευθύνεται σε 25.000 συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ  πρώην ΟΑΕΕ και μέλη της οικογένειας τους, έδωσαν με απόφαση τους τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αναμένεται να ανακοινωθεί από τη ΔΥΠΑ εντός των επομένων ημερών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

α) Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 2024,

β) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλον γονέα, ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας,

γ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

δ) οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

– Ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

– Σε περιπτώσεις συζύγων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι της παροχής, τότε ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση.

– Δεν νπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

α) οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος,

β) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού που τους επεβλήθη κύρωση μη συμμετοχής στο πρόγραμμα περιόδου 2024-2025.

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία έως έξι διανυκτερεύσεις για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

α) των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω και Σάμου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα διανυκτερεύσεις, και

β) των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας του Ν. Ευβοίας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις.

Επιδότηση

Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» με βάση το είδος της οικονομικής αξίας που ενσωματώνει διακρίνεται σε δύο άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους επιμέρους Επιταγές, στην Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα και στην Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης (μετάβασης – επιστροφής), έχει δε τη μορφή ενός διαφορετικού ηλεκτρονικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. και ισχύει αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος από την έναρξη και μέχρι τη λήξη αυτού.

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο, την περίοδο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος.

Στα καταλύματα που βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου καθώς και στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή.

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής δικαιούχων – ωφελουμένων για την ακτοπλοϊκή μετάβαση στην περιοχή του τουριστικού καταλύματος ανέρχεται:

i) στο 50% για τον γενικό πληθυσμό

ii) στο 100% για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, της προβλεπόμενης τιμής οικονομικής θέσης της αντίστοιχης δρομολογιακής περιόδου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατόπιν τυχόν έκπτωσης που παρέχεται από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους.

β. Το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής των δικαιούχων-ωφελουμένων ανέρχεται για τον γενικό πληθυσμό στο 25% της προβλεπόμενης χωρίς έκπτωση τιμής οικονομικής θέσης κατά την αντίστοιχη δρομολογιακή περίοδο και στο 50% αυτής, όταν προσφέρεται με έκπτωση από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους. Για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω η συμμετοχή του δικαιούχου/ωφελουμένου είναι υποχρεωτικά μηδενική.

Τα ποσοστά έκπτωσης, επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω, ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος περιόδου 20242025. Στην περίπτωση αύξησης των ποσοστών έκπτωσης των παρόχων, τα ποσά επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα ως άνω ποσοστά, τα οποία συναθροιζόμενα με το ποσοστό έκπτωσης του παρόχου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% της τιμής.

Μοριοδότηση

Η Δ.ΥΠ.Α. επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στη μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις

Τα κριτήρια μοριοδότησης και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο έχουν ως εξής:

α. Ιδιότητα ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια

β. Ιδιότητα μονογονέα: 10 μόρια

γ. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (ηλικίας έως 18 ετών): 15 μόρια για κάθε τέκνο.

δ. Ύψος ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικού και τεκμαρτού, του φορολογικού έτους 2022, ως εξής:

i) Έως 10.000,99: 30 μόρια,

ii) από 10.001,00 έως 20.000,99 €: 20 μόρια,

iii) από 20.001,00 έως 30.000,00 €: 10 μόρια.

ε. Νέος Δικαιούχος ή δικαιούχος που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδων 2022-2023 και 2023-2024 της Δ.ΥΠ.Α.: 20 μόρια.

Δημήτρης Κωστάκος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα