Ταυτότητα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΕΡΑ
ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100, 118 54 ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΝΠΙΔ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22130909100
E-MAIL:[email protected]
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: –
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN NAME: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΔΕΡΑ)