Search

Τι προβλέπει το σχέδιο δράσης του υπουργείου Οικονομίας για την στρατηγική ανάπτυξη

344

Την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη συγκρότηση ενός είδους «Λευκού Τειρεσία» που θα σκιαγραφεί το προφίλ ιδιωτών και επιχειρήσεων με βάση τις οφειλές τους αποτυπώνει το ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης, που  παρουσίασε το μεσημέρι της Τρίτης η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, οκτώ νομοσχέδια τα οποία σχετίζονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τις στρατηγικές επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, το εταιρικό δίκαιο, την εποπτεία των εταιρειών, την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες, αλλά και τη σύσταση υπηρεσίας πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

«Λευκός Τειρεσίας»

Για τη σύσταση της ανεξάρτητης Αρχής για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών ή και επιχειρήσεων είχε ενημερωθεί ήδη απ’ τις αρχές του έτους οι θεσμοί δίδοντας τότε την έγκριση τους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα «χτίζει» το προφίλ του κάθε ιδιώτη και της κάθε επιχείρησης βάσει των οφειλών, της συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά αποπληρωμές παλαιών και τρεχουσών οφειλών και θα μπορεί να αξιοποιείται σε μια επικείμενη σύμβαση είτε αυτή αφορά δάνειο είτε τη συνεργασία με κάποιον προμηθευτή.

Στη νέα αρχή, θα μπορεί να διορίζεται και ως εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Επίσης δεν θα περιορίζεται στην πιστοληπτική αξιολόγηση, θα μπορεί ταυτόχρονα να εκπονεί οικονομικές αναλύσεις, στατιστικές μελέτες, αλλά και σχέδια αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

Στόχος είναι να αποτελέσει ένα είδος «λευκού Τειρεσία» και οι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους να τυγχάνουν πιθανώς ευνοϊκότερους όρους στις μελλοντικές συμβάσεις των δανείων. Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα της πιστοληπτικής αξιολόγησης δεν θα είναι δεσμευτικό για τον αντισυμβαλλόμενο, την τράπεζα για παράδειγμα με την οποία κάποιος επιχειρεί να συνάψει μια δανειακή σύμβαση.

Τα οχτώ νομοσχέδια

Το σχέδιο δράσης του υπουργείου αριθμεί δεκάδες παρεμβάσεις που σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, ενώ όπως προαναφέρθηκε ήδη οκτώ νομοσχέδια είναι έτοιμα προς κατάθεση στη Βουλή.

Ειδικότερα:

1. Το σχέδιο νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. Στόχος του νομοσχεδίου, είναι η δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου (νέα κίνητρα, μεγαλύτερο εύρος ωφελημάτων, ασφαλής, διαφανής και ταχεία διαδικασία) για στοχευμένες επενδύσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία.

2. Το σχέδιο νόμου για την Πιστοληπτική Ικανότητα Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, το υπουργείο προχωρά στη σύσταση Αρχής (Credit Bureau) για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών ή και επιχειρήσεων για την αποκατάσταση της ασύμμετρης πληροφόρησης και τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

3. Το σχέδιο νόμου για την Εποπτεία Εταιρειών. Με το νέο πλαίσιο, η εποπτεία των εταιρειών θα γίνεται βάσει μεγέθους και όχι εταιρικής μορφής, ώστε να καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενώ προβλέπει και τη μετάβαση από ένα κατασταλτικό σε ένα προληπτικό και αποτελεσματικότερο μοντέλο εποπτείας.

4. Το σχέδιο νόμου για τους Μετασχηματισμούς Εταιρειών. Με εν λόγω νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών να συγχωνεύονται, να διασπώνται και να μετατρέπονται σε άλλη νομική μορφή, κάτι το οποίο με το σημερινό εταιρικό δίκαιο δεν είναι εφικτό.

5. Το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Το εν λόγω νομοσχέδιο, αποσκοπεί στην εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων.

6. Το νομοσχέδιο για τη Δεύτερη Ευκαιρία Εταιρειών: Το εν λόγω νομοσχέδιο στοχεύει στην επανένταξη μέσω μιας σειράς διαδικασιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, των επιχειρηματιών που πτώχευσαν χωρίς δόλο.

7. Το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία Μητρώου προμηθευτών και την αναδιοργάνωση των αναθετουσών αρχών στην κατεύθυνση ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου λειτουργίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και την υιοθέτηση Πράσινων και κοινωνικών κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις.

8. Το νομοσχέδιο για την προστασία του Εμπορικού Απορρήτου. Το νομοσχέδιο αφορά στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Στο εν λόγω νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται και μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

Χριστιάννα Κούσιου

Print Friendly, PDF & EmailΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *