back to top
20.7 C
Athens
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

20.7 C
Athens
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Σε δημόσια διαβούλευση αυτή την εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ΑΕΙ

Διαβάστε επίσης

Σε διαβούλευση τίθεται μέσα στην εβδομάδα το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων την ώρα που οι φοιτητές συνεχίζουν τις καταλήψεις και τα ΑΕΙ ετοιμάζονται για τις διαδικτυακές εξετάσεις, παρά τις φωνές που ακούγονται περί διαβλητότητας της εξ αποστάσεως διαδικασίας.

Το επίμαχο σχέδιο νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ανακοινωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή και θα μείνει για διαβούλευση περίπου 10 ημέρες πριν πάρει το δρόμο για τη Βουλή και την ψήφισή του. Στα πανεπιστήμια πάντως επικρατεί αναβρασμός και οι αντιδρώντες φοιτητές φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Υπό κατάληψη βρίσκονται περίπου 130 σχολές, με τις σχεδόν 85 να έχουν ήδη λάβει αποφάσεις συνέχισης των καταλήψεων, ενώ σε περίπου 50 αναμένονται νέες γενικές συνελεύσεις των φοιτητών στο επόμενο διήμερο.

Ανησυχία υπάρχει και στις τάξεις των διδασκόντων στα ΑΕΙ. Αν και οι Πρυτάνεις αποδέχτηκαν την πρόταση Πιερρακάκη να διεξαχθεί ηλεκτρονικά η χειμερινή εξεταστική περίοδος, πολλοί πανεπιστημιακοί θεωρούν ότι η διαδικτυακή εξέταση είναι διαβλητή με σοβαρή συνέπεια την υποβάθμιση των πτυχίων.

Διαδικτυακά θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τη Δευτέρα, ανακοινώνεται το επικαιροποιημένο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ανά ακαδημαϊκό Τμήμα.

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ελήφθη η απόφαση να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως οι εξετάσεις σε όσες περιπτώσεις διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας, ενώ οι φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών προχώρησαν στη λήξη της κατάληψης. Σε διαδικτυακές εξετάσεις για τις υπό κατάληψη σχολές, προχωρά και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, προς το παρόν εκκρεμεί η απόφαση για τις εξετάσεις ενώ προκρίνεται η διά ζώσης πραγματοποίησής τους. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς η διεξαγωγή εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα. Τη διενέργεια διαδικτυακών εξετάσεων μέχρι να υπάρξει η δυνατότητα για διά ζώσης διεξαγωγής τους, αποφάσισαν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Τη διαδικτυακή διεξαγωγή των εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου των φοιτητών στα τμήματα, που τελούν υπό κατάληψη, αποφάσισε ύστερα από έκτακτη συνεδρίαση η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) αποφασίστηκε η διαδικτυακή διεξαγωγή των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου στα Τμήματα του ΔΠΘ που τελούν υπό κατάληψη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Ίδια απόφαση έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και του Πανεπιστημίου και του Πολυτεείου Κρήτης.

Αντίθετα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται να προχωρήσει στη διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων στα τμήματα που τελούν υπό κατάληψη, καθώς θεωρούν πως διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων, ιδίως λόγω των δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εξέταση με διαδικτυακά μέσα των φοιτητών Erasmus, καθώς και των πτυχιακών, μεταπτυχιακών, διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, για τα τμήματα που τελούν υπό κατάληψη. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, που δεν θα εξεταστούν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, θα εξεταστούν σε διευρυμένη εξεταστική μαζί με τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου. Για τη διενέργεια των εξετάσεων, προτείνεται η περίοδος 10-18 Φεβρουαρίου 2024.

Αναφορικά με το πώς θα διεξάγονται οι ψηφιακές εξετάσεις, ενδεικτικές είναι οι οδηγίες και οι αναλυτικές λεπτομέρειες που δημοσιοποίησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Υποστήριξης των εξ αποστάσεως εξετάσεων του ΕΚΠΑ, οι εξετάσεις του Χειμερινού εξαμήνου 2023 – 2024 του ΕΚΠΑ θα διενεργηθούν με εξ’ αποστάσεως μεθόδους και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει το ΕΚΠΑ, όπου δεν είναι εφικτή η διά ζώσης διενέργεια εξετάσεων.

Ο χρόνος διενέργειάς τους, καθορίζεται από το εκάστοτε Τμήμα και γνωστοποιείται με ανακοίνωση. Για κάθε μάθημα, θα ανακοινωθεί η ημέρα, η ώρα, καθώς επίσης η μέθοδος εξέτασης και ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Oι εξ’ αποστάσεως εξετάσεις θα διενεργηθούν μέσω της πλατφόρμας e-class και της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex. Η δε διάρκειά τους καθορίζεται από την/τον υπεύθυνη/ο του κάθε μαθήματος. Ενδεικτικός (και όχι εξαντλητικός) κατάλογος μεθόδων εξέτασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων με ηλεκτρονικά μέσα από τις/τους διδάσκουσες/οντες και υπεύθυνες/ους των μαθημάτων δίνεται παρακάτω:

Μέθοδοι εξ Αποστάσεως Εξέτασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Κατηγορία 1. Γραπτή Εξέταση

Οι ενδεικτικοί τρόποι γραπτών εξετάσεων εξ αποστάσεως που προτείνονται είναι:

1.1. Εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής (με κλειστά ή ανοικτά βιβλία)
1.2. Συνδυασμός Ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης
1.3. Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με ανοικτά βιβλία
1.4. Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με κλειστά βιβλία
Η υποβολή του γραπτού μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονικό αρχείο, είτε με χειρόγραφα που ψηφιοποιούνται από τους φοιτητές και υποβάλλονται μέσω του e-class, είτε με απευθείας σύνταξη γραπτού κειμένου στον υπολογιστή σε ειδικό χώρο τον οποίο προβλέπει η πλατφόρμα eclass.

Κατηγορία 2. Προφορική Εξέταση

H/o διδάσκουσα/ διδάσκων εξετάζει προφορικά μέσω της πλατφόρμας Webex κάθε φοιτήτρια/φοιτητή για χρονικό διάστημα (σταθερό) που έχει ανακοινώσει από πριν.

Κατηγορία 3. Συνδυασμός γραπτής και προφορικής εξέτασης

Οι ενδεικτικοί τρόποι που προτείνονται είναι οι εξής παρακάτω:

3.1. Εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής και προφορική εξέταση επί των θεμάτων εξέτασης την ίδια μέρα.
3.2. Συνδυασμός Ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης και Δυνητική Προφορική Υποστήριξη γραπτού
3.3. Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με ανοικτά βιβλία και Δυνητική Προφορική Υποστήριξη γραπτού
3.4. Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και Δυνητική Προφορική Υποστήριξη γραπτού
Κατηγορία 4. Τελική Εργασία – Project

Κατάθεση εργασίας μέσω του e-class σε προκαθορισμένη προθεσμία με ή χωρίς παρουσίαση της εργασίας, με έλεγχο λογοκλοπής (Turnitin).

Ταυτοποίηση και Επιτήρηση:

Για τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας και τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας των εξετάσεων συστήνεται να υπάρχει: α) διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών με την επίδειξη της φοιτητικής ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης και β) επιτήρηση μέσω επαρκούς αριθμού εποπτών σε τμήματα μικρότερα των 40 ατόμων.

Ισότιμη πρόσβαση:

Οι εξ’ αποστάσεως εξετάσεις για τους φοιτητές ΑμεΑ και τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες, θα διενεργηθούν κατόπιν ειδικής συνεννόησης με την/τον εκάστοτε διδασκουσα/οντα.

Ευθύνη διεξαγωγής:

Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του ΕΚΠΑ του χειμερινού εξαμήνου 2023 – 24 είναι ο υπεύθυνος καθηγητής του κάθε μαθήματος. Η Επιτροπή Υποστήριξης Εξ’ αποστάσεως Εξετάσεων θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στις/στους διδάσκουσες/ διδάσκοντες να υλοποιήσουν τις εξετάσεις των τμημάτων τους.

Οι τηλεδιασκέψεις των εξετάσεων συστήνεται να γίνουν μέσω της πλατφόρμας Webex για να διασφαλισθεί η μη πρόσβαση εξωγενών παραγόντων στο ηλεκτρονικό δωμάτιο της εξέτασης.Οι ανακοινώσεις που θα αφορούν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις θα αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ την οποία παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά.

Ισίδωρος Ρούσσος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα