33.1 C
Athens
Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

33.1 C
Athens
Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Πάγιες δαπάνες: Μέχρι στο τέλος του μήνα τα «κουπόνια συμψηφισμού» στις 30.000 επιλέξιμες επιχειρήσεις

Μέχρι στο τέλος του μήνα σχεδόν η μία από τις δύο, πληττόμενες από την πανδημία, επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα επιδότησης περσινών παγίων δαπανών τους θα λάβουν τα πολυπόθητα «κουπόνια» συμψηφισμού με τα οποία θα εξοφλήσουν φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις που θα δημιουργήσουν από τον Ιούλιο και μέχρι στα τέλη του χρόνου.

Νωρίτερα και εντός της εβδομάδας το υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει τη σχετική υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και το τελικό ύψος της ενίσχυσης, μέσω των κουπονιών, που θα λάβει η κάθε επιλέξιμη επιχείρηση με τα μεγαλύτερα ποσά των ενισχύσεων να κατανέμονται σε όσες είχαν πέρυσι πτώση τζίρου άνω του 60% έναντι του 2019 και σημαντικές ζημιές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα τα κουπόνια που θα δοθούν, ως επιδότηση ,θα αναλογούν ως αξία και μέχρι στο 70% των περσινών παγίων δαπανών που κατέβαλαν για τη λειτουργία τους επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν με περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας..
Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών ως επιλέξιμες για επιδότηση με “κουπόνια συμψηφισμού” κρίθηκαν 30.000 επιχειρήσεις από τις 74.000 που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και πρόκειται κατά βάση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού.

Ειδικότερα έχουν εγκριθεί 10.000 αιτήσεις από την εστίαση, 3.500 από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κι άλλα καταλύματα, ενώ ένα μέρος των εγκρίσεων αφορά εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές και στον πολιτισμό.

Το υπόλοιπο 50% των αιτήσεων απορρίφθηκε για διαφόρους λόγους όπως αιτήσεις από επιχειρήσεις που εμφάνισαν κέρδος πέρυσι παρά ζημιές (όπως απαιτούσε το πρόγραμμα), άλλες είχαν αύξηση τζίρου αντί μείωση πάνω από 30% (που απαιτούσε επίσης το πρόγραμμα), ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση παρότι εισέπραξαν κατά την διάρκεια της πανδημίας υψηλές κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν μέσω των προγραμμάτων στήριξης (επιστρεπτέα προκαταβολή επιδοτήσεις, αποζημιώσεις δάνεια κλπ) και υπερκάλυψαν τις λειτουργικές πάγιες δαπάνες τους.

Τέλος υπήρξαν και ορισμένες περιπτώσεις ,όπως φαρμακεία, που αιτήθηκαν επιδότησης με κουπόνια συμψηφισμού παρότι δεν ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τα εξής:

απασχολούσαν τουλάχιστον έναν) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021 ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα, δημοσιονομικού κόστους 500 εκ.ευρώ, απευθύνεται σε ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσίασαν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019,ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη, για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ποσό της ενίσχυσης που θα λάβουν, μέσω των κουπονιών συμψηφισμού, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε πέρυσι η επιχείρηση και των διαφόρων κρατικών ενισχύσεων που έλαβε την περίοδο της πανδημίας.

Ως πάγιες δαπάνες λογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Θάνος Πασχάλης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img